Violències masclistes

El Departament d’Igualtat i Feminismes desplega les polítiques per a l’erradicació de les violències masclistes del Govern sota el marc de la normativa internacional.

Les violències masclistes, exercides contra les dones pel fet de ser dones, són una violació dels drets humans. Aquestes violències són produïdes per mitjans físics, econòmics o psicològics (incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions) i tenen lloc tant en l'àmbit públic com en el privat. Són manifestacions de discriminació i de desigualtat que causen danys i patiment físic, sexual i/o psicològic.

Aquestes violències són un gran obstacle per assolir la igualtat entre dones i homes. Per combatre-les, el Departament lidera polítiques públiques que posen en el centre les necessitats de les dones, adolescents, nenes i nens en situació de violència masclista.

Per fer-ho possible es treballa per:

  • Actualitzar la xarxa d’atenció per situar les dones i les famílies en el centre de la intervenció, garantint el dret a la reparació.
  • Aprofundir en les actuacions de prevenció com l’eix fonamental per a l’erradicació de les violències masclistes.
  • Adaptar els procediments a les modificacions legislatives i reivindicacions feministes, tot assenyalant la violència institucional
  • Consolidar la xarxa de serveis coordinada per donar resposta des d’una perspectiva feminista, interseccional i de cicle vital.

 

 

Data d'actualització:  20.07.2021

Línia d'atenció contra la violència masclista 900 900 120 . Obre en una nova finestra.

Aquest servei és gratuït, confidencial, i funciona 24 hores / 365 dies l'any. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic.

Serveis i oficines d'informació i atenció a les dones (SIAD) . Obre en una nova finestra.

Mapa de les Oficines d'Informació de l'Institut Català de les Dones i dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones.

Serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (SIE) . Obre en una nova finestra.

Mapa de les Oficines d'Informació de l'Institut Català de les Dones i dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones.

Servei d'intervenció en crisis greus . Obre en una nova finestra.

S'adreça a les dones víctimes d'actes greus de violència masclista, al seu entorn familiar i a les persones professionals implicades en l'ajuda a aquestes víctimes.

Oficines d'atenció i informació a les dones. Obre en una nova finestra.

Ofereixen informació i orientació sobre serveis i recursos per a les dones de qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, separacions i pensions o violència masclista. S'hi facilita la informació o es deriva cap a les entitats i organismes que en són responsables.

Serveis d'acolliment i recuperació . Obre en una nova finestra.

Serveis gratuïts, especialitzats, residencials i temporals per a dones que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista. Ofereixen acolliment i atenció integral per a la recuperació i reparació de les dones i de les seves filles i fills dependents.

Serveis tècnics de punt de trobada . Obre en una nova finestra.

És un recurs gratuït destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles.

Atenció a les víctimes d’un delicte . Obre en una nova finestra.

Les oficines d'atenció a la víctima del delicte són un servei gratuït que ofereix atenció, suport i orientació a les víctimes i persones perjudicades per un delicte o falta, i punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere que adopten els òrgans judicials a Catalunya.

Atenció policial. Obre en una nova finestra.

Mossos respon al telèfon 112 i a través del servei d'informació per WhatsApp contra la violència masclista.