Violències masclistes

Data d'actualització:  20.07.2021

Línia d'atenció contra la violència masclista 900 900 120

Serveis i oficines d'informació i atenció a les dones (SIAD)

Serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (SIE)

Servei d'intervenció en crisis greus

Oficines d'atenció i informació a les dones

Serveis d'acolliment i recuperació

Serveis tècnics de punt de trobada

Atenció a les víctimes d’un delicte

Atenció policial