Drets humans i igualtat de tracte

El Departament d’Igualtat i Feminismes desplega les polítiques per garantir els drets humans des de l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació.

Per fer-ho possible treballa per:

  • Desplegar la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació.
  • Dissenyar, coordinar i avaluar les polítiques d’igualtat de tracte i no-discriminació en l’àmbit administratiu.
  • Promoure la divulgació, la recerca i la implementació de mesures per reforçar els valors democràtics i els drets humans.
  • Promoure i defensar els drets civils i polítics, de manifestació, de llibertat d'expressió, del dret a un judici just, al sufragi universal i a la igualtat davant la llei, fomentant-ne el coneixement i denunciant-ne les vulneracions.

 

 

Data d'actualització:  05.08.2021