Accessibilitat

Més informació

Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre

sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre

sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic

Situació de compliment

Contingut no accessible

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

Comunicacions

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Procediment d’aplicació

Altres informacions

El compromís de la Generalitat per l'accessibilitat

Data d'actualització:  07.07.2021